ISO 9001 De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO (Genève) draagt zorg voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. Deze zijn met name productgericht, maar sommige normen hebben ook betrekking op generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit. Certificaat tot 24-07-2020.
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld. Certificaat tot 21-07-2020.
Bouwgarant | Temmink Bouwprojekten Iedereen kan zich aannemer noemen, maar BouwGarant-aannemer word je alleen als je over de juiste diploma’s en verzekeringen beschikt. Als u een BouwGarant-aannemer inschakelt, bent u er zeker van dat u werkt met een ervaren vakman die zijn zaken op orde heeft. Kiezen voor met een BouwGarant-aannemer, dat is kiezen voor optimale zekerheid bij uw bouw-,  verbouw- of renovatieproject. Keurmerk tot 01-01-2019.
Bouwend Nederland | Temmink Bouwprojekten Bouwend Nederland is dé ondernemersorganisatie voor de bouw en infra. Wij verenigen en verbinden 4300 kleine en grote bedrijven, behartigen de belangen van de sector op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau, en maken ons hard voor vernieuwing in de bouw en infra.

 

Beleid CO2-, energiereductie

Onze organisatie heeft zich ten doel gesteld om haar CO2-uitstoot en energieverbruik te reduceren voor het bedrijf en de projecten. Alle medewerkers hebben de taak om bij hun werkzaamheden energie te besparen. Het thema energiereductie maakt onderdeel uit van de communicatie conform het communicatieplan.

Directeur: Marcel Peters
Datum: 31-08-2017

 

Doelstellingen CO2-, energiereductie

Meerjarendoelstelling CO2-reductie t.o.v. het referentiejaar:

Scope 1 & 2:  2% per jaar m.b.t. 8% CO2-reductie, gerelateerd aan kengetal (m.b.t. km, FTEk, euro omzet), in 2021 ten opzichte van referentiejaar 2017.

Deze doelstelling is gericht op het totale energieverbruik van de organisatie m.b.t. bedrijfsgebouwen, wagenpark/vervoer, projecten waar mogelijk.

Maatregelen zijn gedocumenteerd m.b.v. een plan van aanpak en geïmplementeerd m.b.v. een communicatieplan.

 


  


Via http://www.skao.nl/gecertificeerde-bedrijven zijn ook documenten van onze organisatie te vinden.